Niogførrfemten - Et kompromissløst snekkeri

Niogførrfemten leverer byggeskikk av høy kvalitet. Vi utfører en rekke tjenester innen trehus/bygg, fra nye konstruksjoner til antikvarisk restaurering.

Arbeidet ledes av vår tømrer Arne, tlf 47809190.

NYBYGG

Vi designer og bygger egne mikrohytter, som Living Room, vårt Innovasjon Norges støttede pilotprosjekt.

Vi liker og å utvikle løsninger sammen med kundene våre, eller bygge etter arkitektens tegninger.

Les mer

Niogførrfemten - Et kompromissløst snekkeri
Niogførrfemten - Et kompromissløst snekkeri
Niogførrfemten - Et kompromissløst snekkeri
Niogførrfemten - Et kompromissløst snekkeri

RESTAURERING

Niogførrfemten har erfaring innen antikvarisk restaurering, blant annet fra Bygdøy Kongsgård.

Arne benytter seg av sin kompetanse og erfaring på feltet for å utarbeide en arbeidsplan sammen med kunden. Dette strekker seg fra riktig materialbruk, til etterbehandling og tekniske løsninger slik de var da huset var nytt.

Alternativet er å renoverere. Dette innebærer at vi istandsetter objektet, men ikke slik det opprinnelig var. Dette kan inbefatte både en forbedring ved bruk av nyere løsninger som ikke fantes ved opprinnelsestiden, eller en forenkling av løsninger.

Vi gjør alt fra små detaljoppdrag til større prosjekter.