Loading...

EKTE VARE

Niogførrfemten er et kompromissløst snekkeri. Et multidisiplinært håndverkskollektiv som muliggjør det meste innen tre, fra antikvarisk restaurering til framtidskonsepter.

Niogførrfemten har tverrfaglig ekspertise, og samlet har vi kompetanse innen spesialbygg, trebåtbygging, produktdesign og restaurering av bygg og båt.

Niogførrfemten - Et kompromissløst snekkeri
Niogførrfemten - Et kompromissløst snekkeri
Niogførrfemten - Et kompromissløst snekkeri
Niogførrfemten - Et kompromissløst snekkeri
Niogførrfemten - Et kompromissløst snekkeri
Niogførrfemten - Et kompromissløst snekkeri

LIVSLANGT

Vi er opptatt av å levere håndverk som varer. Vi velger derfor kvalitet, og samarbeider med lokale sagbruk hvor vi får håndplukket det aller beste trevirket som tåler tidens tann. Alle prosjekter blir utført med yrkestolthet, med perfeksjonisme som bærebjelke.